ติดต่อซีซาร์®

ส่งข้อความหรือติดต่อซีซาร์® ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เรายินดีตอบคำถามและคลายข้อสงสัยผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคของซีซาร์®

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านแบบฟอร์มนี้จะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 17 ปี สำหรับการส่งแบบฟอร์มนี้
ที่ตั้งสำนักงาน
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค
02-654-6677, 1800-738-227
ติดตามข่าวสาร
Cesar Google Map