ติดต่อซีซาร์®

ส่งข้อความหรือติดต่อซีซาร์® ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เรายินดีตอบคำถามและคลายข้อสงสัยผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคของซีซาร์®

ส่งคำถามได้ที่นี่
กรุณาเลือกหัวข้อ

กรุณาเลือกหัวข้อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบกรุณาเลือกวัน

กรุณาเลือกวัน

รหัสโค้ดวันที่ผลิตสินค้าจะปรากฏอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของบรรจุภัณฑ์
โดยความยาวและรูปแบบของรหัสจะต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ที่ตั้งสำนักงาน
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค
02-654-6677, 1800-738-227
ติดตามข่าวสาร
Cesar Google Map